Adó Osztály, Igazgatási Osztály, Műszaki Osztály és Szociálpolitikai Osztály letölthető nyomtatványai

 

Adó Osztály letölthető nyomtatványai

 

Letölthető dokumentumok 2018.
Letölthető dokumentumok 2017.
Letölthető dokumentumok 2016.
Letölthető dokumentumok 2015.
Letölthető dokumentumok 2014.
Letölthető dokumentumok 2013.
Letölthető dokumentumok 2012.
Adóbefizetési számlaszámok

 

Igazgatási Osztály letölthető nyomtatványai

 

Megnevezés Nyomtatvány
Általános Igazgatási Csoport
Állandó méhészet évente történő bejelentése bejelentés
Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adataiban bekövetkezett változásról bejelentés
Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységi kör bővítéséről bejelentés
Bejelentés gazdálkodó szervezet esetében végzett ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő tevékenység folytatásához bejelentés
Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről bejelentés
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásához bejelentés
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásához (csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, közlekedési eszközön folytatott értékesítés) bejelentés
Bejelentés köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelem bejelentés
Bejelentés működési engedélyről szóló igazolás adataiban bekövetkezett változásról bejelentés
Bejelentés telepengedély, bejelentés-köteles ipari tevékenység adataiban bekövetkezett változásról bejelentés
Bejelentés üzlet nyitva tartás változásáról bejelentés
Fakivágási engedélykérelem/bejelentés kérelem/bejelentés
Fenntartó bejelentése bevásárlóközpont üzemeltetésére bejelentés
Fenntartó bejelentése helyi termelői piac üzemeltetésére bejelentés
Fiatal mezőgazdasági termelő részére életvitelszerű tartózkodási helyének gazdálkodásra alkalmasságáról igazolás kiállítása iránti kérelem kérelem
Helyi támogatás átvétele iránti kérelem kérelem
Helyi támogatás tájékoztató tájékoztató
Helyi támogatás részletfizetésére és halasztására vonatkozó kérelem kérelem
Hozzájárulási kérelem pénzintézeti hitel bejegyzéséhez kérelem
Helyi támogatás részletfizetésére vonatkozó kérelem kérelem
Kérelem-albérleti támogatáshoz kérelem
Tájékoztató helyi albérleti támogatáshoz tájékoztató
Kérelem alanyi jogon járó támogatás nyújtásához kérelem
Kérelem helyi támogatás nyújtásához (építés) kérelem
Kérelem helyi támogatás nyújtásához (vásárlás) kérelem
Kérelem hitelesített másolat kiadására kereskedelmi igazgatási ügyben kérelem
Kérelem jegyzői igazoláshoz lakáscélú állami támogatás személyi feltételeinek meglétéről kérelem
Kérelem jelzálogjog-törléshez (első lakáshoz jutók) kérelem
Kérelem jelzálogjog-törléshez (vételárhátralék) kérelem
Kérelem lakásépítési kedvezmény/adóvisszatérítési támogatás/fiatalok otthonteremtési támogatásának bejegyzéséhez kérelem
Kérelem másodlat kiadása iránt kereskedelmi igazgatási ügyben kérelem
Kérelem ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő tevékenység folytatásához kérelem
Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem kérelem
Szálláshely-engedély változás bejelentése bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése bejelentés
Telepengedély kiadására irányuló kérelem kérelem
Önkormányzati lakások lakbérének megfizetéséhez nyújtható helyi támogatás kérelem
Üzlet megszűnésének bejelentése bejelentés
Vándorméhészet bejelentő lap bejelentés
Vándorméhészet kijelentő lap bejelentés
Vásár- illetve piacüzemeltetési engedély kérelem kérelem
Anyakönyi-Hagyatéki Csoport
Címnyilvántartással kapcsolatos kérelem kérelem
Kérelem halotti anyakönyvi kivonat kiadására kérelem
Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiadására kérelem
Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadására kérelem
 

 

Műszaki Osztály letölthető nyomtatványai

 

Letölthető nyomtatványok 

Megnevezés Nyomtatvány     
Kérelem építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz (ÉTDR) kérelem
Kérelem egyéb építéshatósági eljáráshoz kérelem
Kérelem előzetes szakhatósági állásfoglaláshoz kérelem
Hiánypótlás teljesítése engedélyezési eljárásban nyomtatvány
Tervezői nyilatkozat építésügyi hatósági engedélyhez nyilatkozat
Felelős műszaki vezetői nyilatkozat építmény használatbavételéhez
(Nem elektronikus építési naplóvezetési kötelezettség esetére)
nyilatkozat
Statisztikai adatlap épület építéséhez adatlap
Statisztikai adatlap épület bontásához adatlap
Statisztikai adatlap épület használatbavételéhez adatlap
Dokumentáció tűzvédelmi szakhatósági megkereséshez dokumentáció
Dokumentáció környezetvédelmi szakhatósági megkereséshez dokumentáció
Dokumentáció műszaki biztonsági szakhatósági megkereséshez dokumentáció
Dokumentáció természet- és tájvédelmi szakhatósági megkereséshez dokumentáció
Dokumentáció útügyi szakhatósági megkereséshez dokumentáció
Dokumentáció bányafelügyeleti szakhatósági megkereséshez dokumentáció
Építési hulladék nyilvántartó lap adatlap
Bontási hulladék nyilvántartó lap adatlap
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek jegyzék
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapításához kérelem
Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról jelentés
Mobil szabadtéri hangosító berendezés üzemeltetésének bejelentése adatlap
Közterületi rendezvény zajkibocsátási határérték kérelme kérelem
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolási igazolásához kérelem

 
Ügytípus leírások

Az ügytípus megnevezése Az ügytípus leírása
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások letöltés
Építésügyi hatósági (használatbavétel) tudomásulvétel letöltés
Építésügyi hatósági bizonyítvány kiadása letöltés
Szakhatósági (előzetes) eljárás letöltés
Környezetvédelmi hatósági eljárások letöltés
Környezetvédelmi hatósági ellenőrzés letöltés
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek tárolásához igazolás kiadása letöltés

 


Szociálpolitikai Osztály letölthető nyomtatványai
 

   

Ügytípus leírások

Az ügytípus megnevezése Az ügytípus leírása
Ápolást, gondozást végző személy támogatása Letöltés
Házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása Letöltés
Köztemetés Letöltés
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez támogatás Letöltés
Lakhatási kiadáshoz kapcsolódó hátralék rendezéséhez támogatás Letöltés
Rendkívüli települési támogatás Letöltés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Letöltés
Rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez támogatás Letöltés
Szünidei gyermekétkeztetés Letöltés


Letölthető nyomtatványok

Megnevezés Nyomtatvány
Ápolást, gondozást végző személy támogatása, szakvélemény Letöltés
Házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása Letöltés
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez támogatás Letöltés
Lakhatási kiadáshoz kapcsolódó hátralék rendezéséhez támogatás Letöltés
Rendkívüli települési támogatás Letöltés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Letöltés
Rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez támogatás Letöltés
Szüneidei gyermekétkezetéshez nyomtatvány Letöltés