Információátadási szabályzat


Tájékoztatjuk a Tisztelt Társhatóságokat, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 1. napjától az együttműködő szervek közötti információátadás és -átvétel vonatkozásában az alábbi információátadási szabályzat szerint jár el:

Információ Átadási Szabályzat V2 - 2017.10.20 (PDF)